Hackers: Outlaws and Angels

Download torrent

Subtitle (English)

Hacker 15GB (to quá, ko nên tải)

Hoặc nếu có premium account:
http://rapidshare.com/files/93530002/Discovery.Hackers.Outlaws.and.Angels.part6.rar
http://rapidshare.com/files/93529857/Discovery.Hackers.Outlaws.and.Angels.part7.rar
http://rapidshare.com/files/93529817/Discovery.Hackers.Outlaws.and.Angels.part2.rar
http://rapidshare.com/files/93529426/Discovery.Hackers.Outlaws.and.Angels.part3.rar
http://rapidshare.com/files/93529012/Discovery.Hackers.Outlaws.and.Angels.part8.rar
http://rapidshare.com/files/93528838/Discovery.Hackers.Outlaws.and.Angels.part1.rar
http://rapidshare.com/files/93528796/Discovery.Hackers.Outlaws.and.Angels.part5.rar
http://rapidshare.com/files/93528693/Discovery.Hackers.Outlaws.and.Angels.part4.rar

Film khác đây

http://www.softvnn.com/forums/showthread.php?p=595053

Hồi ni nhà có IPTV rồi (Bandwidth ~7.5 Mbps) nhưng mò ko ra Discovery Channel ;)) Dùng lậu có khác.

Advertisements