United Nations Development Programme (UNDP)

United Nations Development Programme
UNDP Vietnam
Báo cáo Phát triển con người 2007/2008
Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
United Nations Volunteers
Cảm ơn anh Phương đã cung cấp nguồn, nhờ đó em mò tiếp được mấy trang này 😀

Advertisements