Earth day 22/4

Thích logo này 😀

5/6 này là ngày Môi trường thế giới. Mọi người đang rục rịch chuẩn bị.

Giang hồ đồn rằng, bản cuối cùng Ubuntu 8.4 Hardy Heron đã ra lò. Thế mà mỗ vẫn lọ mọ với 7.10 Gutsy Gibbon.

Advertisements