Kreisler Praeludium and Allegro

Thật tuyệt vời! Ko thể dùng từ nào khác cho cô bé thần đồng này.

Advertisements