Science hack

trang này mới mò được, video về đủ lĩnh vực khoa học, thật ra cũng được lấy từ youtube, google video, dailymotion… nhưng được sắp xếp theo chủ đề và có wikipedia bên cạnh. Thật dễ gây nghiện.

Ví dụ: thí nghiệm cho đường vào NaOH rồi đổ KMnO4 vào.

DNA Structure (DeoxyriboNucleic Acid)

How it’s made Airplane

How it’s made electric violin

Galvanic Cell 

Solar panel  –> kiếm về lắp ở nhà đi

Nhân với số lớn

Bài toán Monty Hall

Dải Möbius

Advertisements