Sách XB miền Nam trước 75

Hôm nay quả là vớ bở. Béo quá, há há.

Cả 1 thời gian dài google tuyệt đối ko thấy 1 chữ nào, lùng khắp nơi ko có sách này. Bác 420 bảo bác có gần trọn bộ Phạm Công Thiện, nhưng ko nỡ mua mất sách yêu của ông ấy.

Tiếc là ko còn sách của NXB An Tiêm. Đành ôm bản điện tử này vậy.

Tủ sách Talawas

Tặng các bạn

Đó là quyển “Ý thức mới trong văn nghệ và triết học” của Phạm. Ở phía trên có 79 tác phẩm đã XB thời gian đó, Phạm Công Thiện, Nguyễn Hữu Hiệu, Bùi Giáng, Nhất Linh… Nietzsche, Orhan Pamuk (diễn văn trong Nobel 06). Hôm phi ra hiệu sách chỉ có Tuyết với Tên tôi là đỏ, còn Istanbul the memories and the city chưa dịch.

Advertisements