Bedroom in Arles

VG

Van Gogh ở trong căn phòng kì dị he😀

Giang hồ đồn rằng mấy bác impressive ko đếm xỉa gì đến phối cảnh😀