Musical Acoustics – Some Introductory Pages

Một vài nguyên lý cơ bản về âm thanh của các nhạc cụ

Basics in music acoustics

Basic physics of the violin

Thêm link này: monster guide, cũng tạm được.

Advertisements