Sơ lược một số vấn đề trong vũ trụ học hiện đại

Bài thuyết trình của Thiến mỗ trong seminar kỉ niệm tuần lễ thiên văn 2008 của HAS. Tặng những ai bắt đầu đến với Thiên văn vật lý, vì bản nhân thấy nhiều bạn đến dự ko hưởng ứng lắm. Hơi buồn vì số đông ít đọc sách TV mà chỉ thích trăng sao viển vông thôi hee hee

Vì có nhiều files gif trong slide nên tặng luôn các bạn silde gốc coi cho sướng

http://www.mediafire.com/?md25zzzngyz

Advertisements