TV shows

Hiện giờ đang ở trạng thái đăng phong tạo cực khoái với các TV shows này:

  • NOVA
  • BBC Horizon
  • Discovery (Technical & Astronomy)

Sẽ liệt kê vố số phim KH đang muốn down về. Không thể bỏ lỡ được. Carl Sagan, Stephen Hawking serries…

Advertisements