Google Earth V5.0.x.x

Thật là ngoạn mục, tuy không nhòm thấy nóc nhà mình như  trong quảng cáo nhưng mấy cái mới thì trên cả tuyệt: khám phá đại dương, du lịch xuyên thời gian.

Advertisements