Moon landing

Logo “tưởng niệm” của Google rất đẹp, thế này:

Nhưng mà mình thích xê dịch Trái đất qua một bên:

moonlanding09

Vậy là xong, đi đời một kiệt tác 😀

Advertisements