UCB webcasts

Một số bài giảng của UC Berkeley

Có cả video và audio, từ Fall 2001 đến Spring 2010. Rất thích giao diện web.

Khuyến khích các bạn gái xem video bài giảng Statistics 2, có thầy mặc quần ngố (có khi là short hơi dài) đứng giảng.

Advertisements