Yale Open Courses

Tuy chưa sánh được với MIT open courseware về độ hoành tráng(*) và số lượng nhưng Yale Open Courses có vẻ chăm chút hơn cho một số khóa học XH khá độc. Tất cả đều có En sub và đưa lên Youtube.

 • Introduction to Political Philosophy with Steven B. Smith, khóa học về Triết học Chính trị
  Liên quan: Justice: What’s The Right Things To Do của Havard.
 • Game Theory with Ben Polak, Khóa học về Lý thuyết Trò chơi
  Liên quan: Math Illuminated, The Trap – What Happened to Our Dreams oF Freedom, A Beautiful Mind :))
 • Global Problems of Population Growth with Robert Wyman, một khóa Nhân Khẩu Học.
 • European Civiliization (1648-1945) with John Merriman
  Liên quan: Western Tradition trên Anaberg.
 • The American Novel Since 1945 with Amy Hungerford, xem cách dạy – học văn của bọn Mĩ. Trong khóa học có 3 buổi về Lolita của Nabokov và Franny And Zooey của Salinger.
 • Introduction to Psychology with Paul Bloom, Tâm Lý Học
  Liên quan:  Khám Phá Tâm Lý của HTT.
 • Listening to Music
Advertisements