Julian Assange – Tại sao thế giới cần Wikileaks

Đây là buổi phỏng vấn J.Assange trên TED hồi tháng 7/2010. Tôi dịch talk này từ những ngày Wikileaks còn hot trên báo chí VN, nhưng tới giờ, tuy đã được bạn Anhtran review, không hiểu sao chưa được approved.

Advertisements