For whom the bell tolls (1624)

No man is an island,

Entire of itself.

Each is a piece of the continent,

A part of the main.

If a clod be washed away by the sea,

Europe is the less.

As well as if a promontory were.

As well as if a manor of thine own

Or of thine friend’s were.

Each man’s death diminishes me,

For I am involved in mankind.

Therefore, send not to know

For whom the bell tolls,

It tolls for thee.

— John Donne (1624)

Chuông nguyện hồn ai

Không ai là hòn đảo

của mỗi mình anh ta.

Mỗi người là một mẩu

của lục địa, đại dương.

Nếu

biển

ăn mòn từng hòn đất

Âu châu sẽ bé đi

Và rồi cả dải đất

cả thái ấp của anh

bè bạn anh cũng vậy.

Mỗi cái chết bào mòn ta

Bởi

Ta thuộc về nhân loại

Vậy nên, đừng hỏi

Chuông đang nguyện hồn ai

Nguyện cho hồn anh đó.

(In loving memories of my idols Hemmingway and Metallica)

Hôm nay đẹp giời, ngồi hấp diêm bài này phát. Mất hơn 15ph.

Chưa biết là hấp diêm tiếng Việt, tiếng Anh hay hấp diêm thi ca, hay cả ba :))

Advertisements