Truyền thông có nhạy cảm giới

Đây là tổng hợp các chuyên đề về Truyền thông có nhạy cảm giới của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ & Vị thành niên (CSAGA) và Oxfam biên soạn và phát hành. Cẩm nang này bao gồm các phân tích về hiện tượng, đối tượng trong các vụ bạo lực gia đình, việc làm, tình dục, hôn nhân với người nước ngoài, người nổi tiếng và ngôn từ quảng cáo. Qua đó, tác giả cũng phân tích các khía cạnh trong việc đưa tin, truyền tải thông điệp qua truyền thông.

Với các độc giả báo mạng, cẩm nang này cung cấp một cách nhìn khác về truyền thông liên quan đến vấn đề giới, đặc biệt là sự phản biện đối với cách đăng báo và truyền tải thông điệp về báo lực gia đình, tình dục, hôn nhân và các vấn đề bình đẳng giới khác hiện nay. Nếu là một độc giả chân chính, xin vui lòng tham khảo cẩm nang này để góp phần đào thải các bài báo cướp – giết – hiếp chất lượng kém khỏi báo chí Việt Nam.

Link down: http://oxfamblogs.org/vietnam/wp-content/uploads/2012/07/truyen-thong-nhay-cam-gioi-final-out-0405.pdf

Advertisements