Bền bỉ: Chìa khóa của thành công

Thấy chị này xinh nên mở ra xem. Không ngờ cũng hay phết.

Tại sao nên nghe? Chỉ 6 phút. Vẫn là vấn đề muôn thưở của giáo dục: đâu là yếu tố ảnh hưởng tới điểm số của học sinh ở trường và sự thành công khi ra ngoài XH?

Đó không phải là IQ, EQ, hay ngoại hình ưa nhìn. Không có khác biệt nhiều về IQ ở HS học tốt và HS học kém toán. Đó là tính bền bỉ chịu đựng và tính kỷ luật (grit and self-control).

Đây có lẽ cũng là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của người Mĩ nhập cư gốc Á thế hệ đầu và hai.

Angela Lee Duckworth tốt nghiệp ngành Sinh học Thần kinh (Neurobiology) tại Harvard, thạc sĩ Thần Kinh học tại Oxford, làm tư vấn viên tại McKinsey rồi bỏ sang dạy toán cho học sinh cấp 2 và quay lại làm NCS Tâm Lý học tại UPenn. Hiện tại cô là GS (assoc. prof) Tâm Lý tại UPenn.

Bài dưới đây cũng thú vị và rất hài hước. 3 phút.

Advertisements