Tagged: fun Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • GT 6:39 AM on July 21, 2009 Permalink | Reply
  Tags: fun   

  Moon landing 

  Logo “tưởng niệm” của Google rất đẹp, thế này:

  Nhưng mà mình thích xê dịch Trái đất qua một bên:

  moonlanding09

  Vậy là xong, đi đời một kiệt tác 😀

  Advertisements
   
 • GT 11:13 AM on July 12, 2009 Permalink | Reply
  Tags: fun   

  Did you know? 

  Capitalism vs Socialism

  “Capitalism is the unequal distribution of wealth.  Socialism is the equal distribution of poverty.”    –  Winston Churchill

  Electric chair

  The electric chair was invented by a dentist.

  Can a big waterfall freeze?

  The winter of 1932 was so cold that Niagara Falls froze completely solid.

  Jiffy

  A “jiffy” is an actual unit of time for 1/100th of a second.

  Look behind you!

  The only three animals that can see behind itself without turning its head are – the rabbit, chameleon and the parrot.

  The housefly

  On average the housefly lives for one month.
  Nhiều fun facts rất hay ở đây
   
  • Nam 12:01 AM on July 13, 2009 Permalink | Reply

   tìm thấy nàng rồi nhé

 • GT 7:25 PM on May 31, 2009 Permalink | Reply
  Tags: fun   

  American Freedom 

  Packaging for U.S. Treasury Bonds?

  Nguồn: BlogArt: American Freedom

   
 • GT 12:00 AM on April 12, 2009 Permalink | Reply
  Tags: fun,   

  Google Earth V5.0.x.x 

  Thật là ngoạn mục, tuy không nhòm thấy nóc nhà mình như  trong quảng cáo nhưng mấy cái mới thì trên cả tuyệt: khám phá đại dương, du lịch xuyên thời gian.

   
 • GT 2:30 PM on July 2, 2008 Permalink | Reply
  Tags: fun   

  Bedroom in Arles 

  VG

  Van Gogh ở trong căn phòng kì dị he 😀

  Giang hồ đồn rằng mấy bác impressive ko đếm xỉa gì đến phối cảnh 😀

   
 • GT 10:27 AM on June 23, 2008 Permalink | Reply
  Tags: fun   

  What a girl wants 

  A rocking chair

  rocking chair

  A Stainer’s violin

  Stainer

  Wish I had one 😀

   
 • GT 3:12 AM on April 22, 2008 Permalink | Reply
  Tags: fun,   

  Earth day 22/4 

  Thích logo này 😀

  5/6 này là ngày Môi trường thế giới. Mọi người đang rục rịch chuẩn bị.

  Giang hồ đồn rằng, bản cuối cùng Ubuntu 8.4 Hardy Heron đã ra lò. Thế mà mỗ vẫn lọ mọ với 7.10 Gutsy Gibbon.

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel