Tagged: graphics Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • GT 2:31 PM on July 30, 2009 Permalink | Reply
  Tags: graphics   

  Lệnh tắt trong AutoCAD 

  Cách 1: Lệnh mặc định
  Lệnh tắt trong AutoCad (đến Cad 2007)

  Cách 2: Chọn kí tự làm lệnh tắt
  Để tránh phải gõ đầy đủ tên lệnh, AutoCAD cho phép người sử dụng dùng tên rút gọn cho các lệnh. Định nghĩa tên rút gọn được trong file acad.pgp (Program Parameters) trên thư mục support.

  Thư mục support tuỳ theo từng đời CAD, sẽ nằm ở vị trí khác nhau. Để biết thư mục support nằm ở đâu, dùng lệnh ACADPREFIX, xem trong các đường dẫn được khai báo, đường dẫn nào chứa thư mục support.

  acad.pgp là một file text chứa định nghĩa hàm. Trong đó, một định nghĩa hàm có cấu trúc: ‘TENRUTGON, *TENDAYDU’ và nằm trên một dòng. Khai báo tên rút gọn của lệnh bằng cách sửa file acad.pgp nằm trong thư mục support. Sau khi khai báo, tên lệnh rút gọn không có hiệu lực ngay, bạn phải sử dụng lệnh REINIT rồi check vào ô PGP File hoặc khởi động lại ACAD.

  Tên lệnh rút gọn chỉ nên đặt trong các ký tự: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B là các ký tự tay trái nhấn được mà không cần nhìn bàn phím. Cũng không nên đặt tên lệnh tắt tạo thành tiếng việt khi sử dụng bộ gõ VD: AA, ER, …

  Một cách khác để có thể đặt được tên lệnh rút gọn là định nghĩa tên hàm bằng Lisp với cấu trúc:
  (defun c:TENRUTGON() (command “TENDAYDU”)).

  Với mỗi cách khai tên rút ngắn của lệnh có ưu và nhược khác nhau. Theo cách định nghĩa trong file PGP thì mọi tên hàm đều có thể định nghĩa được nhưng theo cách định nghĩa lisp (như trên) chỉ có những lệnh thông thường là dùng được, những lệnh dùng DLL bên ngoài không dùng được (như ALIGN, REGION, RENDER, …). Nhưng định nghĩa theo kiểu Lisp lại có ưu điểm mà PGP không theo được đó là cho thông số vào lệnh. Ví dụ: bạn muốn tạo một lệnh zoom scale 0.8 (zoom out) thì bạn sẽ khai báo như sau: (defun c:zz() (command “zoom” “0.8x”)).

  Cách 3: Chọn kí tự làm lệnh tắt (2)
  vào thẻ Express\Tools\command Alias Editor : vào thẻ command Aliases chọn Add, tại dòng Alias bạn gõ phím tắt tùy thích, tại dòng Autocad command –> chọn lệnh trong Acad mà bạn muốn tạo lệnh gõ tắt.

  Advertisements
   
  • blacklotus195 3:49 PM on August 9, 2010 Permalink | Reply

   lệnh copym dùng thế nào Gà nhỉ?

   • Gathienology 12:55 PM on August 11, 2010 Permalink | Reply

    Đừng hỏi em :)) Em gúc:

    Below is some more specific aspects of each option in COPYM.
    – Repeat Repeats the last copy using the same offset distance.
    – Divide Linear divide option. Prompts for an additional point and the number of copies to make. Makes evenly spaced copies of the selected objects between the base point and the second selected point.
    – Measure Linear measure option. Prompts for an additional point and the distance between copies. Makes evenly spaced copies at the specified distance between the base point and the second selected point.
    – Array Displays the Array Options prompt

    Công dụng của nó với tham số M:copy ra nhiều đường với 1 khoảng cach nhất định.
    ………………………với tham số D:chia đoạn thẳng ra nhiều phần bằng nhau.

 • GT 8:33 AM on April 10, 2008 Permalink | Reply
  Tags: graphics   

  Video tutorials for learning graphics software 

  Watch these video tutorials to learn how to use graphics software (basic & very easy tuts). See also in youtube.com, with keyword ‘tutorials’, ‘AutoCad tutorials’, ‘Sketchup tutorials’, ‘Vray tutorials’, etc

  GIS with ACDsee

  1. Visualizing Data

  2. Registering Scanned Maps

  3. GIS Mapping

  4. Creating Maps

  And more

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel